O Januszu Krupskim

Home  »  Publikacje  »  O Januszu Krupskim

Książki:

 1. „Lublin – drogi do wolności – Janusz Krupski”, SCRIPTORES, Ośrodek Brama Grodzka, Teatr NN, Lublin 2011
 2.  Dariusz Rosiak, „Wielka odmowa”,  Czarne, 2014

Artykuły:

 1. Anders Irena, Wspomnienie o Ministrze Januszu Krupskim, „Dziennik Polski”, wydanie specjalne: „W hołdzie ofiarom katastrofy Smoleńsk – Katyń 10.04.2010”, 10 maja 2010, s. 9.
 2. Bartoszewski Władysław, [Janusza Krupskiego miałem szczęście poznać…], notował Mariusz Kubik, „Kombatant” nr 4, 2010, s. 17-19.
 3. Bartoszewski Władysław, Z Januszem Krupskim byłem szczególnie związany, „Dziennik Polski”, wydanie specjalne: „W hołdzie ofiarom katastrofy Smoleńsk – Katyń 10.04.2010”, 10 maja 2010, s. 4.
 4. Bazydło Janusz, Wystąpienie podczas pogrzebu ministra Janusza Krupskiego, Cmentarz Powązkowski, Warszawa, 26 kwietnia 2010, „Kombatant” nr 4, 2010, s. 14-15. Przedruk: Siewca kwiatków św. Franciszka, „Dziennik Polski”, wydanie specjalne: „W hołdzie ofiarom katastrofy Smoleńsk – Katyń 10.04.2010”, 10 maja 2010, s. 11.
 5. Bielaszko Mirosław, Wilanowski Krzysztof, Janusz Krupski (9 maja 1951 – 10 kwietnia 2010), „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, numer specjalny 112-113, 2010, s. 129-135.
 6. Borusewicz Bogdan, Wystąpienie po mszy św. żałobnej w kościele św. Marcina w Warszawie, „Kombatant” nr 4, 2010, s. 14-15. Przedruk: Wspomnienie o Januszu Krupskim, „Dziennik Polski”, wydanie specjalne: „W hołdzie ofiarom katastrofy Smoleńsk – Katyń 10.04.2010”, 10 maja 2010, s. 3
 7. Chojecki Mirosław, [Było lato 1977 r.…], „Kombatant” nr 4, 2010, s. 20. Chwiedź Tadeusz, [Tragedia naszego narodu…], „Kombatant” nr 4, 2010, s. 21.
 8. Ciechanowski Jan Stanisław, Przemówienie na pogrzebie ministra Janusza Krupskiego, Cmentarz Powązkowski, Warszawa, 26 kwietnia 2010, „Kombatant” nr 4, 2010, s. 15-16.
 9. Domagalski Włodzimierz, Historia pewnego powielacza, „Gazeta Polska” 2008, nr 30, s. 28.
 10. Dudziński Witold, To będą trudne święta, „Niedziela” nr 52, 2010, s. 12-13.
 11. Fedak Jolanta, Przemówienie po mszy św. żałobnej w kościele św. Marcina w Warszawie, 26 kwietnia 2010, „Kombatant” nr 4, 2010, s. 15.
 12. Graczyk Roman, Janusz Krupski 1951-2010, Tygodnik Powszechny” nr 16, 2010.
 13. Instytut Polski i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego, Ś.p. Janusz Krupski, „Dziennik Polski”, wydanie specjalne:
  „W hołdzie ofiarom katastrofy Smoleńsk – Katyń 10.04.2010”, 10 maja 2010, s. 9.
 14. Jurek Marek, Był prawdziwym bohaterem narodowym, „Dziennik Polski”, wydanie specjalne: „W hołdzie ofiarom
  katastrofy Smoleńsk – Katyń 10.04.2010”, 10 maja 2010, s. 9.
 15. Kłoczowski Jerzy, [Był mi bardzo bliski od wielu lat…], „Kombatant” nr 4, 2010, s. 22-23. KM, Tablica w Grodzisku Mazowieckim, „Kombatant” nr 11, 2010, s. 12.
 16. Kowalski Jacek, Krupska kontra państwo totalitarne, „Wysokie Obcasy”nr 13, 2010, s. 10-17 (dodatek „Gazety Wyborczej” nr 73, 2010).
 17. Kowalski Jacek, Pasażer lotu 101, „Duży Format” nr 15, 2010, s. 10-12 (dodatek do „Gazety Wyborczej” nr 88, 2010).
 18. Matusz Józef, Młocka Matylda, Stróżyk Jarosław, Legendarny drukarz opozycji, „Rzeczpospolita” nr 89, 2010, s. A15.
 19. Mężydło Antoni, [Gdy zostałem posłem…], „Kombatant” nr 4, 2010, s. 24.
 20. Mężydło Antoni, Janusz Krupski w mojej pamięci, „Dziennik Polski”, wydanie specjalne: „W hołdzie ofiarom katastrofy Smoleńsk – Katyń 10.04.2010”, 10 maja 2010, s. 13.
 21. MŁ, Janusz Krupski 1951-2010, „Kombatant” nr 4, 2010, s. 9-10.
 22. Piłka Marian, Pożegnanie Janusza Krupskiego, „Nasz Dziennik” nr 87, 2010.
 23. PR, MS, Janusz Krupski. Redaktor, wydawca, działacz państwowy, „Gazeta Wyborcza. Lublin”, 12 kwietnia 2010, s. 3.
 24. RED., Pożegnanie ministra Janusza Krupskiego, „Kombatant” nr 4, 2010, s. 12-13.
 25. Sawicki Stefan, O Januszu Krupskim – wspomnienie, „Dziennik Polski”, wydanie specjalne: „W hołdzie ofiarom katastrofy Smoleńsk – Katyń 10.04.2010”, 10 maja 2010, s. 7.
 26. Sobieraj Maciej, Człowiek służby, „Ethos” nr 2-3, 2010, s. 301-310.
 27. Sobieraj Maciej, Żegnaj Januszu, „Dziennik Polski”, wydanie specjalne: „W hołdzie ofiarom katastrofy Smoleńsk – Katyń 10.04.2010”, 10 maja 2010, s. 15-16.
 28. W służbie dla Polski. Z dr. Stanisławem Janem Ciechanowskim p.o. Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych rozmawia Jarosław Koźmiński, „Dziennik Polski”, wydanie specjalne: „W hołdzie ofiarom katastrofy Smoleńsk – Katyń 10.04.2010”, 10 maja 2010, s. 5.
 29. Wiśniewska Grażyna, [Zaczęłam pracować w Urzędzie…], notowała Małgorzata Łętowska, „Kombatant” nr 4, 2010, s. 25.
 30. Wiśniewski Ludwik OP, Wspomnienie o Januszu Krupskim. Był człowiekiem sumienia, „Dziennik Polski”, wydanie specjalne: „W hołdzie ofiarom katastrofy Smoleńsk – Katyń 10.04.2010”, 10 maja 2010, s. 13.
 31. Woźniak Jerzy, [Opowiadanie o zmarłych, z którymi…], „Kombatant” nr 4, 2010, s. 24.
 32. Żaryn Jan, Wiceprezes, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, numer specjalny 112-113, 2010, s. 127-128.
 33. Życiński Józef, abp, Słowo o ś.p. Ministrze Januszu Krupskim, „Dziennik Polski”, wydanie specjalne: „W hołdzie ofiarom katastrofy Smoleńsk – Katyń 10.04.2010”, 10 maja 2010, s. 11.